พม่า เอิร์ธอยากเล่า FB เอิร์ธ แทรเวล
รางวัลมาตราฐานธุรกิจนำเที่ยว
              
โปรแกรมทัวร์ ทัวร์โปรโมชั่น การชำระเงิน สัมนาดูงาน ภาพจากทริป รู้จักเอิร์ธ ติดต่อเอิร์ธ
 
ญี่ปุ่น 43,500.-
พม่า 17,900.-
จีน 26,900.-
เกาหลี 9,900.-
มัลดีฟส์ 24,800.-
ลาว 17,900.-
ภูเก็ต 5,100.-

 

 
 
บาหลี
พม่า
กัมพูชา
ลาว
มาเลเซีย
ญี่ปุ่น
เกาหลี
อินเดีย
เนเธอร์แลนด์
สวิตเซอร์แลนด์
เวียดนาม
ฮ่องกง
จีน
สิงคโปร์
มัลดีฟส์
ภูฏาน

 
+ ภาคเหนือ
+ ภาคกลาง
+ ภาคตะวันออก     เฉียงเหนือ
+ ภาคตะวันออก
+ ภาคตะวันตก
+ ภาคใต้
 

อัตราแลกเปลี่ยน
ภาษาน่ารู้
สภาพอากาศ
เอิร์ธอยากเล่า
สิ่งต้องรู้ก่อนขึ้นเครื่อง
เอิร์ธอยากเล่า

เวียดนามภาพจากทริป

สถานที่ท่องเที่ยวเวียดนาม

       ดานัง ไห่วัน
       ฮานอย นครโฮจิมินห์
       เดียนเบียนฟู อ่าวฮาลอง, หินจุมพิต
       ปราสาทหมีเซิน อุทยานแห่งชาติฟง งา-เค บัง
       ซาปา พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
       หุ่นกระบอกน้ำ ลาวไก
       เว้ ฮอยอัน
พม่า เวียดนาม รอยยิ้มแห่งเอเชีย
ธงชาติเวียดนาม
ธงชาติของเวียดนาม
ตราแผ่นดินของเวียดนาม
ตราสัญลักษณ์ของเวียดนาม
         เวียดนาม (Vietnam) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam) เวียดนามเป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดกับประเทศจีน ทางทิศเหนือ ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา ทางทิศตะวันตก และอ่าวตังเกี๋ย ทะเลจีนใต้ ทางทิศตะวันออก

ที่มาของชื่อประเทศเวียดนาม คำว่า "เวียด" เป็นมาจากภาษาจีน แปลว่า ไกลออกไกล หรือ เดินทางผ่านไป คำว่าเวียดหมายถึงประเทศหนึ่งที่อยู่ห่างไกลจากจีนและฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ
ส่วน "นาม" แปลว่า ทิศใต้ ดังนั้นชื่อเวียดนามชื่อว่าดินแดนทางตอนใต้ของชาวเวียด หรือ ดินแดนที่ชาวเวียดนามอาศัยอยู่

ชาวเวียดนามเป็นเผ่าที่รู้จักกันมาแต่โบราณ เป็นพวกที่ชอบล่าสัตว์และอพยพโยกย้ายถิ่นฐานอยู่เสมอประวัติศาสตร์อันยาวนานของผู้บุกรุกชาวต่างชาติ ได้เรียกชื่อเวียดนามไปต่างๆมากมายหลายชื่อนับตั้งแต่ พ.ศ. 1835 มาร์โคโปโลได้แล่นเรือเรียบชายฝั่งเวียดนามได้บันทึกว่า เกากิกุ (Caugigu)เรียกว่า ยาวจิกวาน (Giao Chi Quan) ชาวมาเลย์ เรียกว่า กุตชิ (Kutchi) ชาวญี่ปุ่น เรียกว่า ก็อตซิ (Kotchi)ต่อมาในยุคล่าอาณานิคมฝรั่งเศสเรียกชื่อส่วนที่เป็นประเทศเวียดนามในคาสมุทรอินโดจีนว่า
"แคว้นตังเกี๋ย อานนาม และ โคชินไซน่า"

แผนที่ประเทศเวียดนาม


ลักษณะภูมิประเทศเวียดนาม
        เวียดนามมีที่ราบลุ่มแม่น้ำขนาดใหญ่ 2 ตอน คือ ตอนเหนือ เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำแดง และตอนใต้เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง มีที่ราบสูงตอนเหนือของประเทศ และยังเป็นภูมิภาคที่มี เขาฟาน ซี ปัง(Phan Xi Păng) ซึ่งเป็นภูเขาที่สูง 3,143 เมตร (10,312 ft) ตั้งอยู่ในจังหวัดเล่าไค เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในอินโดจีน
   

ลักษณะภูมิอากาศเวียดนาม
        เป็นแบบมรสุมเขตร้อน ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของเวียดนามเปิดโล่งรับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านทะเลจีนใต้ ทำให้ประเทศเวียดนามมีโอกาสรับลมมรสุมและพายุหมุนเขตร้อน เวียดนามจึงมีฝนตกชุกในฤดูหนาว สามารถปลูกข้าวได้ปีละ 2 ครั้ง (ฝนตกตลอดปี ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ)

เป็นเวียดนามประเทศที่มีความชื้นประมาณ 84 % ตลอดปี มีปริมาณฝน จาก 120 ถึง 300 เซนติเมตร(47 ถึง 118 นิ้ว) และมีอุณหภูมิเฉลี่ยตั้งแต่ 5°C (41°F) ถึง 37°C (99°F)

ประชาชนเวียดนาม

เงินตราประเทศเวียดนาม
ด่อง (อังกฤษ:Dong,เวียดนาม đồng) คือหน่วยเงินของเวียดนามที่ใช้ในประเทศเวียดนาม อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 400-500 ด่องต่อบาท หรือ ประมาณ 16,000 ด่องต่อดอลลาร์สหรัฐ

รูปแบบที่ใช้ มีทั้งเหรียญและ ธนนบัตร ของเวียดนามโดยมีราคาดังนี้

  • เหรียญ มีราคา 200 ด่อง 500 ด่อง 1,000 ด่อง 2,000 ด่อง และ 5,000 ด่อง
  • ธนบัตร มีราคา 1,000 ด่อง 2,000 ด่อง 5,000 ด่อง 10,000 ด่อง 20,000 ด่อง 50,000 ด่อง 100,000 ด่อง 200,000 ด่อง และ 500,000 ด่อง

แม้ว่ารัฐบาลจะสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวต้องใช้เงินด่อง แต่ สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไป โรงแรมเวียดนาม ร้านอาหารเวียดนาม ร้านขายของที่ระลึก ก็ยังคงรับเงิน ยูเอส เราสามารถแลกเปลียนเงินได้ที่ สนามบินเวียดนาม หรือ ธนาคาร โรงแรม และ ร้านที่ได้รับอนุญาติมให้แลกเงิน ร้านเหล่านี้จะเขียนอักษรสีทอง ว่า "Hieu Vang" หรือ "Hieu Kim Hoan"

ไฟฟ้าประเทศเวียดนาม
ประเทศเวียดนามใช้ระบบ 220 โวลต์ 50 ไซเคิล ปลั๊กไฟสำหรับเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นแบบสองขากลม

เวลาประเทศเวียดนาม
เวลาประเทศเวียดนามเท่ากับเวลาประเทศไทย ลาว กัมพูชา มีเวลาเร็วกว่าเวลามาตราฐานที่กรีนนิช 7 ชั่วโมง 
ดวงอาทิตย์ตกเร็วในฤดูหนาวราว 17.30 น. และ ตกช้าในฤดูร้อนราว 19.30-20.00 น.

การเดินทางประเทศเวียดนาม
การเดินทางไปเวียดนามนั้นเราสามารถเดินทางไปเที่ยวโดยทางรถยนต์ได้ ซึ่งปัจจุบันนี้เส้นทางที่สะดวกในการข้ามแม่น้ำโขงนั้น คือข้ามสะพานมิตรภาพ ไทย ลาว ที่จังหวัดหนองคายแล้วเดินทางโดยรถตู้หรือรถบัส ถ้าเป็นเวียดนามภาคกลาง (เมืองกวางตรี เว้ และดานัง) ก็ใช้เส้นทางหมายเลข 9 แขวงสวรรณเขตของลาวทางด้านจังหวัดมุกดาหาร ส่วนทางด้านเวียดนามค่อนทางภาคเหนือ (เมืองวินห์ ไฮฟอง และฮานอย) จะใช้เส้นทางหมายเลข 13 ใต้ เชื่อมต่อหมายเลข 8 ทางแขวงบริคำไชย (เมืองปากซัน) ซึ่งอยู่ตรงข้ามอำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย

การขอวีซ่าประเทศเวียดนาม
นักท่องเที่ยวไทยไม่ต้องขอวีซ่าเข้าเวียดนาม สามารถอยู่ภายในประเทศเวียดนามได้ 1 เดือน และ หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยสามารถรับวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามได้ที่ สนามบินนานาชาติ และ ด่านตรวจคนเข้าเมืองระหว่างประเทศ ลาวและ กัมพูชา หรือ ต้องการที่จะอยู่เวียดนามภายในระยะ 6 เดือน สำหรับ นักธุรกิจ

สามารถติดต่อได้โดยตรงที่ สถานฑูตเวียดนาม เลขที่ 83/1 ถนน วิทยุ กรุงเทพฯ ติดกับ โรงแรม พลาซ่า แอทธินี
กรุงเทพฯ โทร0-2251-5836-8 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.

 
สถานที่ท่องเที่ยวในสำคัญในประเทศเวียดนาม
อ่าวฮาลอง
เรือสำหรับล่องอ่าวฮาลอง
อ่าวฮาลอง
จุดถ่ายรูปวิวรอบๆอ่าวฮาลอง
สถาปัตยกรรมเวียดนามกลาง
สถาปัตยกรรมของเวียดนามกลาง
เวียดนามกลาง
สถาปัตยกรรมของเวียดนามกลาง
สุสานโฮจิมินห์
สุสานโฮจิมินห์
งานภาพเขียน
งานภาพเขียน ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถให้เขียนข้อความที่ชอบ สำหรับเป็นของฝากหรือของที่ระลึกได้อีกด้วย


Earththaitravel.com 2009 - All Rights Reserved
เอิร์ธ แทรเวล แอนด์ ออร์แกนไนซ์เซอร์ 793 ถนนลาซาล แขวง/เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร. 02 361 2955 แฟกซ์ 02 7487330 Email: sale@earththaitravel.com | wattana@earththaitravel.com