พม่า เอิร์ธอยากเล่า FB เอิร์ธ แทรเวล
รางวัลมาตราฐานธุรกิจนำเที่ยว
              
โปรแกรมทัวร์ ทัวร์โปรโมชั่น การชำระเงิน สัมนาดูงาน ภาพจากทริป รู้จักเอิร์ธ ติดต่อเอิร์ธ
 
ญี่ปุ่น 43,500.-
พม่า 17,900.-
จีน 26,900.-
เกาหลี 9,900.-
มัลดีฟส์ 24,800.-
ลาว 17,900.-
ภูเก็ต 5,100.-

 

 
 
บาหลี
พม่า
กัมพูชา
ลาว
มาเลเซีย
ญี่ปุ่น
เกาหลี
อินเดีย
เนเธอร์แลนด์
สวิตเซอร์แลนด์
เวียดนาม
ฮ่องกง
จีน
สิงคโปร์
มัลดีฟส์
ภูฏาน

 
+ ภาคเหนือ
+ ภาคกลาง
+ ภาคตะวันออก     เฉียงเหนือ
+ ภาคตะวันออก
+ ภาคตะวันตก
+ ภาคใต้
 

อัตราแลกเปลี่ยน
ภาษาน่ารู้
สภาพอากาศ
เอิร์ธอยากเล่า
สิ่งต้องรู้ก่อนขึ้นเครื่อง
เอิร์ธอยากเล่า

ไต้หวัน



ภาพจากทริป

สถานที่ท่องเที่ยวไต้หวัน

       ตึกไทเป 101 พิพิธภัณฑ์กู้กง
       อนุสรณ์วีรชน จงเลี่ยฉือ อนุสาวรีย์ เจียงไคเช็ก
       ย่านซีเหมินติง ตลาดไนท์ มาร์เก็ตซื่อหลิน
       โอหลี่ซาน อุทยานเย่หลิว
       ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดกวนอู
ไต้หวัน ไต้หวัน สักการะบูชา ตระการตาเกาะสวยงาม
ธงชาติของไต้หวัน
ธงชาติของไต้หวัน
ตราสัญลักษณ์ของไต้หวัน
ตราสัญลักษณ์ของไต้หวัน
        ไต้หวัน (Taiwan) เกาะไต้หวัน เป็นเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้จีนแผ่นดินใหญ่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันปกครองโดยสาธารณรัฐจีนเป็นเอกเทศจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งแต่เดิมมเกาะไต้หวันมีชื่อว่า เกาะฟอร์โมซา (Formosa) หรือ Ilha Formosa ในภาษาโปรตุเกส แปลว่า "เกาะสวยงาม" เนื่องจากประเทศโปรตุเกสเคยเดินทางมายังเกาะนี้และได้ตั้งชื่อเอาไว้ แต่ก็ไม่ได้ยึดเอามาเป็นอาณานิคม

แผนที่ประเทศไต้หวัน


ลักษณะภูมิประเทศไต้หวัน
       เกาะไต้หวันแวดล้อมไปด้วยทะเลจีนตะวันออกกับทะเล ฟิลิปปินส์ ทะเลจีนใต้และช่องแคบไต้หวันพื้นที่ทั้งหมดของประเทศประมาณ 36,000 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาที่ปกคลุมแผ่นดินประมาณ 75 % มียอดเขาสูงกว่า 3,000 เมตรหลายสิบยอดยอดเขาสูงที่สุดชื่อ หยูซาน หรือ ภูเขาหยกสูง 3,950 เมตร ตามเทือกเขาเป็นป่าสมบูรณ์ดินดีเป็ฯดินแดนที่มีทรัพยากรมากมาย

   

ลักษณะภูมิอากาศไต้หวัน
      มีอากาศแบบประเทศเขตร้อน มีลมมรสุมพัดผ่านจึงมีฝนตกชุกในหน้าฝน คือระหว่างเดือนมิถุนายน สิงหาคม ตามปกติแล้วหมู่เกาะในบริเวณนี้มีเมฆหนาทึบปกคลุมอยู่เกือบตลอดเวลา ส่วนทางตอนเหนือของประเทศอากาศค่อนข้างเย็นในฤดู หนาว ทางตอนใต้อากาศอบอุ่น มีแสงแดดทุกวัน ไม่มีฤดูหนาวในแถบนี้ ช่วงที่เกาะไต้หวันจะอยู่ใต้อิทธิพลของพายุไต้ฝุ่น ก็คือ เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม ช่วงเวลาที่อากาศดีที่สุดของปีคือ ช่วงมีนาคม-พฤษภาคมและกันยายน-พฤศจิกายน

ฤดูต่างๆ ในประเทศไต้หวัน
     - ฤดูใบไม้ผลิ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน อุณหภูมิราวๆ 15-25 องศา เป็นช่วงที่น่าไปเที่ยวไต้หวันมากที่สุดเพราะ อากาศดี ไม่หนาวหรือร้อนจนเกินไป ชิลชิล

     - ฤดูร้อน ช่วงเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม อุณหภูมิราวๆ 22-34 องศา พอๆกับเมืองไทยเลย

     - ฤดูใบไม้ร่วง ช่วงเดือนกันยายน - พฤศจิกายน อุณหภูมิราวๆ 19 - 25 องศา

     - ฤดูหนาว ช่วงเดือนธันวาคม - มกราคม อุณหภูมิราวๆ 15 - 20 องศา

สภาพอากาศไต้หวันช่วงเหมาะสมในการเดินทาง
       ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเดินทางมาท่องเที่ยวมากที่สุดคือช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม ช่วงเวลาที่อากาศดีที่สุดของปีคือ ช่วงมีนาคม-พฤษภาคมและกันยายน-พฤศจิกายน

วัฒนธรรมไต้หวัน
       การยกเลิกกำอัยการศึก ผู้คนมีฐานะร่ำรวยขึ้น มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวมาดขึ้น เป็นปัจจัยที่ทำให้ศิลปะแขนงต่างๆในไต้หวันเฟื่องฟูขึ้นป็นอันมาก ช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ถือเป็นยุคแห่งการสร้างสรรค์ผลงานชองศิลปะร่วมสมัยในไต้หวัน การขอยกเลิกกฎอัยการศึกในปี 1987 ฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขี้น บากกับประชาชนเดินทางกลับมาจากต่างประเทศกันมากขึ้นแวดวงศิลปะจึงกลับมาคึกคักกันอีกครั้ง งานศิลปะส่วนใหญจึงมุ่งตีแผ่ปัญหาเรื่องอัตลักษณ์ของไต้หวันกระทั้งงวงการภาพยนตร์ที่ตกต่ำลงจากยุคทศตวรรษ 1960 มาก ก็ยังสามารถผลิตศิลปินออกมาคว้ารางวัลระดับโลกได้อย่างไม่ขาดสายถ้าพูดถึงแวดวงเพลงป๊อบไต้หวันก็ผงาดขึ้นมาเป็นศูนย์กลางของเอเชียได้ทั้งๆที่เป็นเกาะเล็กๆและมีประชาชนไม่มากนัก

ไต้หวัน

ศาสนาในไต้หวัน
ประชากรที่มีความเชื่อทางศาสนามีประมาณ 18.72 ล้านคนคิดเป็นร้อยละ 81.8 ของประชากรทั้งหมด โดย มีผู้นับถือศาสนาพุทธมากที่สุดคือร้อยละ 43.2 รองลงมาได้แก่ลัทธิเต๋า ร้อยละ 40.6 อี้กวันเต้า (Yi Guan Dao) ร้อยละ 4.3 นิกายโปแตสแตนท์ ร้อยละ 3.2 นิกายโรมันคาทอลิคร้อยละ 1.6
พระพุทธศาสนา ได้เข้าไปสู่เกาะไต้หวันเมื่อไรนั้น ยังไม่มีหลักฐานอะไรที่พอจะให้สันนิษฐานได้ ได้แต่สันนิษฐานเอาว่า ผู้นับถือพระพุทธศาสนาที่อพยพไปตั้งรกรากเดิมในไต้หวันนั้น เป็นผู้นำเข้าไป กล่าวคือ นับถือศาสนามาก่อนที่จะอพยพเข้าไป เมื่อมีผู้คนมากขึ้นก็มีวัดมีพระสงฆ์ และมีการติดต่อกับแผ่นดินใหญ่จีนโดยลำดับในภายหลัง ทั้งนี้เพราะปรากฏว่าในปี พ.ศ. ๒๒๐๔ วีรบุรุษเกาะไต้หวันชื่อโกซินกา เป็นชื่อที่ชาวตะวันตกเรียก แต่ชาวจีนเรียกว่า เช็ง เช่ง กง ได้ขับไล่พวกดัชที่ปกครองเกาะไต้หวันออกไป เวลานั้นพระพุทธศาสนาได้ตั้งมั่นอยู่บนเกาะนี้แล้ว ต่อมาอีก ๑๐๐ ปีเศษ คือ พ.ศ.๒๔๓๘

สกุลเงินของไต้หวัน
สกุลเงิน: Taiwan Dollar หรือ New Taiwan dollar (TWD หรือ NT$)

  • เหรียญ: NT$½, 1 ดอลลาร์, 5 ดอลลาร์, 10 ดอลลาร์, 20 ดอลลาร์, 50 ดอลลาร์
  • ธนบัตร: 100 ดอลลาร์, 200 ดอลลาร์, 500 ดอลลาร์, 1,000 ดอลลาร์, 2,000 ดอลลาร์
ที่มารูปภาพ : http://en.wikipedia.org/wiki/New_Taiwan_dollar

เทศกาลสำคัญในไต้หวัน
เทศกาลตรุษจีน หรือวันขึ้นปีใหม่ของจีน : เทศกาลนี้นับเป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ถือเคล็ดกันว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต ควรจะเป็นของใหม่ทั้งหมด เพื่อนำพาโชคลาภ และต้อนรับสิ่งใหม่ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต ชาวจีนจะทำความสะอาดบ้านเรือน และตกแต่งบ้านให้สวยงาม ด้วยผลไม้และสิ่งของที่เป็นศิริมงคล และแปะกระดาษแดงเขียนตัวอักษรจีน ที่หมายถึงความสุข ความเจริญรุ่งเรืองและชีวิตที่ยืนยาว เอาไว้บนผนัง เพื่อความเป็นสิริมงคล ทุกคนจะตัดผม และสวมเสื้อผ้าใหม่ หากมีหนี้สินก็จะชำระให้หมด ส่วนเจ้านายก็จะจ่ายโบนัสพิเศษให้กับลูกน้อง ผู้คนจะซื้อของขวัญ เพื่อไปเยี่ยมเยียนญาติมิตร

เทศกาลโคมไฟไต้หวัน : เทศกาลโคมไฟ หรือว่า วันหยวนเซียว (元宵節) คือวันที่ 15 ของเดือน 1 ตามปฏิทินจันทรคติ หรือที่เรียกกันว่า ชูสืออู่ นั่นเอง คำว่า 元หยวน มีความหมายว่า แรก ส่วน宵เซียว แปลว่า กลางคืน จึงใช้เรียกคืนที่พระจันทร์เต็มดวงครั้งแรกในรอบปีหลังผ่านพ้นตรุษจีน คล้ายกับเป็นวันตบท้ายเทศกาลตรุษจีนแบบแฮปปี้เอนดิ้ง ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันที่ 12 ก.พ. 2549 สำหรับคืนสำคัญนี้ มีประเพณีว่า ชาวจีนจะต้องรับประทานบัวลอยกันในครอบครัวและออกไปชมโคมไฟที่จะนำมาประดับประดากันอย่างสวยงาม ดังนั้น จึงมีการเรียกเทศกาลนี้อีกอย่างว่า เทศกาลโคมไฟ (燈節)

เทศกาลไหว้ขนมจ้าง : วันที่ 5 เดือน 5 ตามปฏทินของจีน ชาวจีนเรียกว่า "ตวนหวู่เจ๋" 「端午節」เป็นเทศกาลสำคัญหนึ่งในสามของชาวจีน อีกสองเทศกาลได้แก่ ตรุษจีนและไหว้พระจันทร์ เป็นเทศาลที่ไหว้เจ้าด้วยขนมจ้าง ขนมจ้างนี้ คนจีนเรียกว่า "โจ้งจื่อ" 「粽子」แม่บ้านที่มีฝีมือจะลงมือทำขนมจ้างเอง เรียกว่า "เปาโจ้งจื่อ" 「包粽子」

เทศกาลไหว้พระจันทร์ : สำหรับในไต้หวัน ในคืนไหว้พระจันทร์ สมาชิกทุกคนในครอบครัว จะกลับมาบ้านพร้อมหน้าพร้อมตากัน แล้วก่อไฟตั้งวงที่ดาดฟ้าหรือหน้าบ้าน ย่างเนื้อ พืชผักทานกันอย่างเอร็ดอร่อย ดังนั้นในวันนี้ ไม่ว่าจะในตลาดสด ซุปเปอร์มาเก็ต ห้างสรรพสินค้าหรือห้างขายส่งขนาดใหญ่ จะมีลูกค้าไปอุดหนุนอย่างเนืองแน่น เพื่อซื้อหาอาหารนำไปย่างทานกัน

ภาษาในไต้หวัน
ไต้หวันใช้ภาษา จีนกลาง (Mandarin) เป็นภาษาราชการ ฮกเกี้ยน (หมิ่นหนาน) เป็นภาษาท้องถิ่นที่ใช้ทั่วไปคู่กับจีนกลาง ข้าราชการระดับสูงทั่วไปสามารถใช้ภาษาอังกฤษไ

ไต้หวัน

รหัสประเทศไต้หวัน
886 (รหัสสำหรับโทรทางไกลระหว่างประเทศของไต้หวัน)

เวลาท้องถิ่นไต้หวัน
เวลาในประเทศไต้หวัน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง

ปลั้กในประเทศไต้หวัน
ไต้หวันใช้กระแสไฟฟ้า แบบ 110 V. 60 Hz (ไม่เหมือนประเทศไทย) ปลั๊กเสียบเป็นแบบ ขาแบน 2 ขา ฉะนั้นท่านที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น กล้องวิดิโอ โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องเป่าผม ควรมีปลั๊กแบบใช้ได้ทั่วโลก (Universal Adaptor) ติดตัวไปด้วย เพื่อความสะดวกของท่านกรุณาเตรียม ฟิล์มถ่ายรูป, แบตเตอร์รี่ ไปให้เพียงพอจากประเทศไทย

วีซ่าไต้หวัน
ท่านที่จะเดินทางเข้าประเทศไต้หวัน ต้องขอวีซ่าก่อนการเดินทาง (เอิร์ธ แทรเวล มีบริการขอวีซ่าไต้หวันให้)

 
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ของประเทศไต้หวัน
ตึกไทเป 101
1. ตึกไทเป 101
ตึกไทเป 101 เคยเป็นตึกที่มีความสูงที่สุดในโลก ติดต่อกันมา 5 ปี แต่ตอนนี้เป็นอันดับ 2 ลองจาก ตึกของประเทศดูไบ และที่ตึกไทเป 101 ยังมีลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลก และ มีชั้นชมวิวที่สามารถมองเห็นได้โดยรอบ ที่ชั้นชมวิว 88 และ 89 นอกจากนี้ไทเป 101 มี 101 ชั้นเหนือพื้นดิน และอีก 5 ชั้นใต้ดิน อาคารดังกล่าวสร้างขึ้นทางสถาปัตยกรรมเป็นสัญลักษณ์แห่งวิวัฒนาการของเทคโนโลยีและประเพณีเอเชีย การใส่หลังสมัยใหม่นิยมเข้าไปในสไตล์ซึ่งรวมองค์ประกอบการออกแบบดั้งเดิมและจัดการแบบสมัยใหม่ อาคารได้รับการออกแบบให้ทนพายุไต้ฝุ่นและแผ่นดินไหว ศูนย์การค้าหลายชั้นซึ่งอยู่ติดกับอาคารเป็นที่ตั้งของร้านค้าทันสมัย ร้านอาหารและคลับหลายร้อยแห่ง มาเที่ยวไต้หวันไม่ควรพลาด
อนุสรณ์วีรชน จงเลี่ยฉือ
2. อนุสรณ์วีรชน จงเลี่ยฉือ
สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงวีรบุรุษที่สละชีพเพื่อชาติในสมัยปฏิวัติล้มราชวงศ์แมนจู สมัยรวมประเทศต่อต้านญี่ปุ่น จนถึงยุคปราบคอมมิวนิสต์และมีการจัดพิธีสักการะโดยทหารแต่งเครื่องแบบเต็มยศและเดินสับเปลี่ยนเวรยามทุกชั่วโมง โดยกองทหารจะเริ่มเดินจากกองรักษาการณ์ที่ประตูหน้าเดินยาวไปถึงศาลาที่ตั้งป้ายสถิตวิญญาณของวีรชน ด้วยท่าการเดินที่เป็นเอกลักษณ์ ผนังทั้ง 4 ด้านของตัวอาคารกลางประดับด้วยรูปภาพและเกียรติประวัติของวีรชนเหล่านี้
พิพิธภัณฑ์กู้กง จงเลี่ยฉือ
3. พิพิธภัณฑ์กู้กง
พิพิธภัณฑ์กู้กง เริ่มการก่อสร้างในปีค.ศ. 1962 ซึ่งมีต้นแบบมาจากพระราชวังโบราณในกรุงปักกิ่ง เดิมตั้งชื่อเป็น พิพิธภัณฑ์ จง ซาน ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น พิพิธภัณฑ์กู้กงแห่งชาติ ซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์เป็นที่เก็บ วัตถุและ ผลงานทางศิลปะของจีนโบราณที่มีประวัติยาวนานกว่า 5000 ปี เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งของล้ำค่าทางประวัติศาสตร์มีอยู่ที่ พิพิธภัณฑ์นี่เป็นจำนวนมากกว่า 620,000 ชิ้นจากทุกราชวงศ์ของจีน ประกอบด้วยภาพเขียน หนังสือ แผ่นป้าย เครื่องทองแดง เครื่องหยก เครื่องเซรามิก เครื่องเขียนโบราณ เครื่องแกะสลัก งานปัก งานทอมือ หนังสือ และสิ่งของอื่นๆ อีกรวม 14 ประเภท ซึ่งจะมี้เยอะมากจนต้องหมุนเวียนออกมาจัดให้ชมทุก 3 เดือน
 
4. อุทยานเย่หลิว
อุทยานเย๋หลิ่ว เป็นแหลมที่เป็นส่วนหนึ่งของภูเขาต้าถุนซันที่ยื่นออกไปกลางทะเล เมื่อมองจากเขาจินซัน จะเห็นราวกับเต่ายักษ์กลางทะเล จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า เต่าเย๋หลิ่ว สาเหตุจากการกัดเซาะโดยคลื่นลมทะเลและการเคลื่อนที่ของเปลือกโลก ก่อให้เกิดหินรูปร่างสวยงามแปลกตาต่างๆ ได้แก่ ธารน้ำที่สึกกร่อนจากการกัดเซาะของน้ำทะเล หินรูปเทียน หินรูปเห็ด หินเต้าหู้ หินรังผึ้ง หลุมบ่อลานหินกร่อน เป็นต้น โดยเฉพาะรูปเศียรราชินี หินรองเท้าเทพธิดา หินรูปเชิงเทียน ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกสวยงามราวกับประติมากรรมชั้นยอดของเทพยดา
 
5. ทะเลสาบสุริยันจันทรา
ทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นทะเลสาบ ที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบประกอบกับมีทัศนียภาพของน้ำ และภูเขาที่สวยงาม ถนนรอบทะเลสาบมีความยาวประมาณ 33 กิโลเมตร ลักษณะภูมิศาสตร์ที่โดดเด่น ปัจจุบันทะเลสาบ แห่งนี้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของไต้หวัน และมีชื่อเสียงยอมรับในระดับโลก การล่องเรือชมความงามของทะเลสาบอย่างใกล้ชิด จะทำให้ท่านได้สัมผัสกับความงดงามเพิ่มขึ้น
วัดกวนอู จงเลี่ยฉือ
6. วัดกวนอู
วัดกวนอู เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งของไต้หวัน ซึ่งภายในจะเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของศาสดาขงจื้อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ เป็นที่นับถือของชาวจีนและไต้หวัน รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัดซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน ลักษณะความเชื่อของกวนอู ซึ่งถูกยกให้เป็นตัวละครเอกในฝ่ายธรรมะ ในเรื่องของความมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ จงรักภักดี จึงทำให้มีผู้ที่ศรัทธากราบไหว้ ด้วยมีความเชื่อว่า การได้บูชาเทพเจ้ากวนอู จะทำให้ได้ประสบพบแต่ความซื่อสัตย์ มีคนจงรักภักดีต่อผู้ที่บูชา ปราศจากคนปองร้ายและเชื่อว่าจะสามารถฝ่าฟัน หรือต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ ในชีวิตไปได้ด้วยดี คิดการวางแผนหน้าที่การงานใดๆ ก็จะประสบความสำเร็จ
มาร์เก็ตซื่อหลิน
7. ตลาดไนท์ มาร์เก็ตซื่อหลิน
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไนท์มาร์เก็ตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทเป ซึ่งแบ่งเป็น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพื้นเมืองและตลาดคนเดิน อาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวันคือ เต้าหู้เหม็น หากใครไปไต้หวันแล้วไม่ได้ลิ้มลองรสชาติของเต้าหู้เหม็น ก็ถือว่าไปไม่ถึงไต้หวัน และยังมีเครื่องดื่มอีกชนิดที่มีต้นกำเนิดที่ไต้หวันคือ ชานมไข่มุก ส่วนตลาดคนเดินก็มีสินค้าหลากหลายชนิดตั้งแต่ราคาถูกถึงราคาปานกลาง มีทั้งสินค้าเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ โดยที่รองเท้าผ้าใบ รองเท้ากีฬายี่ห้อต่างๆจะมีราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20-30%


Earththaitravel.com 2009 - All Rights Reserved
เอิร์ธ แทรเวล แอนด์ ออร์แกนไนซ์เซอร์ 793 ถนนลาซาล แขวง/เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร. 02 361 2955 แฟกซ์ 02 7487330 Email: sale@earththaitravel.com | wattana@earththaitravel.com