พม่า เอิร์ธอยากเล่า FB เอิร์ธ แทรเวล
รางวัลมาตราฐานธุรกิจนำเที่ยว
              
โปรแกรมทัวร์ ทัวร์โปรโมชั่น การชำระเงิน สัมนาดูงาน ภาพจากทริป รู้จักเอิร์ธ ติดต่อเอิร์ธ
 
ญี่ปุ่น 43,500.-
พม่า 17,900.-
จีน 26,900.-
เกาหลี 9,900.-
มัลดีฟส์ 24,800.-
ลาว 17,900.-
ภูเก็ต 5,100.-

 

 
 
บาหลี
พม่า
กัมพูชา
ลาว
มาเลเซีย
ญี่ปุ่น
เกาหลี
อินเดีย
เนเธอร์แลนด์
สวิตเซอร์แลนด์
เวียดนาม
ฮ่องกง
จีน
สิงคโปร์
มัลดีฟส์
ภูฏาน

 
+ ภาคเหนือ
+ ภาคกลาง
+ ภาคตะวันออก     เฉียงเหนือ
+ ภาคตะวันออก
+ ภาคตะวันตก
+ ภาคใต้
 

อัตราแลกเปลี่ยน
ภาษาน่ารู้
สภาพอากาศ
เอิร์ธอยากเล่า
สิ่งต้องรู้ก่อนขึ้นเครื่อง
เอิร์ธอยากเล่า

สิงคโปร์ภาพจากทริป

สถานที่ท่องเที่ยวสิงคโปร์

       สวนนกจูร่ง ( JURONG BIRD PARK) สวนสัตว์ไนท์ซาฟารี (Night Safari Singapore)
       ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์( Universal Studios Singapore) เกาะเซ็นโตซ่า (Sentosa)
       รูปปั้นสิงโตทะเล พ่นน้ำ Merlion ถนนออร์ชาร์ด ย่านช๊อปปิ่ง(Orchard Road)
ญี่ปุ่น สิงคโปร์ หนึ่งเดียว หลากวัฒนธรรม หลายสีสัน
ธงชาติของสิงคโปร์
ธงชาติของสิงคโปร์
ตราสัญลักษณ์ของสิงคโปร์
ตราสัญลักษณ์ของสิงคโปร์
               สาธารณรัฐสิงคโปร์(Republic of Singapore) มีความมั่นคงด้านการเมืองภายในทำให้มีความต่อเนื่องของนโยบายในด้านต่าง ๆ และมีนโยบายการทูตเชิงรุก เป็นผู้นำของอาเซียนประเทศหนึ่ง เป็นศูนย์กลางธุรกิจด้านการค้าและบริการ โทรคมนาคมการเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ธุรกิจที่ไม่ต้องอาศัยพื้นที่หรือทรัพยากรธรรมชาติ) โดยมีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและการโทรคมนาคมที่ทันสมัย เป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์กับไทยในการเข้าถึงและขยายโอกาสการค้าและการลงทุน มีระบบการศึกษาและการแพทย์ที่ดีในเอเชีย มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ดีและต่อเนื่อง

แผนที่ประเทศสิงคโปร์


ลักษณะภูมิประเทศสิงคโปร์
       สิงคโปร์เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก ตั้งอยู่บริเวณละติจูด 1 ํ 17' 35'' เหนือ และลองติจูด 103 ํ 51' 20'' ตะวันออก ทิศเหนือจรดช่องแคบยะโฮร์ เหนือขึ้นไปคือมาเลเซีย ทิศตะวันออกจรดทะเลจีนใต้ ทิศตะวันตกและทิศใต้จรดช่องแคบมะละกา ไกลออกไปคืออินโดนีเซีย สิงคโปร์อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 1,380 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยเครื่องบินราว 2 ชั่วโมง สิงคโปร์ มีพื้นที่รวม 699.4 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเทียบเท่ากับภูเก็ตของไทย ประกอบด้วยเกาะสิงคโปร์ และเกาะใหญ่น้อยบริเวณรายรอบ รวม 63 เกาะ เกาะใหญ่ที่สุด คือ เกาะ Singapore มีระยะทางจากทิศตะวันตกถึงตะวันออกประมาณ 42 กิโลเมตร และทิศเหนือถึงทิศใต้ประมาณ 23 กิโลเมตร รองลงมา ได้แก่ เกาะ Jurong เกาะ Pulau-tekong เกาะ Pulau-ubin และ เกาะ Sentosa
   

ลักษณะภูมิอากาศสิงคโปร์
      ลักษณะภูมิอากาศประเทศสิงคโปร์ มี 4 ฤดู

ฤดูต่างๆ ในประเทศสิงคโปร์
     - ระหว่างเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ เป็นช่วงอากาศหนาว อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 23 °C - 26 °C

     - ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม เป็นช่วงอากาศร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 31 °C- 34 °C

     - ระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน มีฝนตกหนักและลมแรงจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

     - ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม เป็นช่วงที่มีอากาศอบอุ่น และไม่มีฝนมากนัก

วัฒนธรรมสิงคโปร์
      ประชากรสิงคโปร์มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ อีกทั้งส่วนใหญ่ยังยึดถือธรรมเนียมปฏิบัติดั้งเดิม  ทำให้สิงคโปร์มีวัฒนธรรมหลากหลาย ทั้งทางด้านอาหาร การแต่งกาย ตลอดจนการเซ่นไหว้วิญญาณบรรพบุรุษ และความเชื่อในเรื่องเทพเจ้าที่แตกต่างกันไป ชาวจีนส่วนมากบูชาเจ้าแม่กวนอิมธิดาแห่งความสุข กวนอูเทพเจ้าแห่งความยุติธรรม รวมถึงเทพเจ้าจีนองค์อื่นๆ  ขณะที่ชาวฮินดูบูชา เทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ เป็นต้น

วัฒธรรมสิงคโปร์ สกุลเงินของสิงคโปร์
สกุลเงินของสิงคโปร์คือ สิงคโปร์ดอลล่าร์ (S$) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับดอลล่าร์สหรัฐแล้ว 1.50 สิงคโปร์ดอลล่าร์ มีค่าเท่ากับ 1 ดอลล่าร์สหรัฐ ธนบัตรแบ่งออกเป็น $1 $5 $10 $20 $50 $100 $500 $1,000 และ $10,000 ทั้งนี้ธนบัตรบรูไนสามารถใช้ได้และเป็นที่ยอมรับทั่วไปในสิงคโปร์ ส่วนเหรียญที่ใช้ในสิงคโปร์มีหน่วยเป็นเซนต์ มีราคาตั้งแต่ 1 5 10 20 50 และ 100 เซนต์

การให้ทิปประเทศสิงคโปร์
การให้ทิปไม่ใช่ธรรมเนียมปฏิบัติของโรงแรมและร้านอาหารส่วนใหญ่ในสิงคโปร์ เนื่องจากสถานที่เหล่านี้ได้เก็บค่าบริการไปแล้ว 10% ในบิลของลูกค้า การให้ทิปไม่ใช่วิถีชีวิตของชาวสิงคโปร์และมีข้อห้ามการให้ทิปที่สนามบินอีกด้วย

 

ศาสนาในสิงคโปร์
ศาสนาพุทธ (ร้อยละ 42.5) ศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 14.9) ศาสนาคริสต์ (ร้อยละ 14.6) ศาสนาฮินดู (ร้อยละ 4) ไม่นับถือศาสนา (ร้อยละ 25)

ภาษาในสิงคโปร์
สิงคโปร์มีภาษาราชการถึง 4 ภาษา คือ อังกฤษ จีน มาเลย์ และภาษาทมิฬ  ศิลปวัฒนธรรมก็เป็นลักษณะผสมระหว่างจีน มาเลเซีย และอินเดีย

สิงคโปร์

รหัสประเทศสิงคโปร์
+65 (รหัสสำหรับโทรทางไกลระหว่างประเทศของสิงคโปร์)

เวลาท้องถิ่นสิงคโปร์
เวลาของสิงคโปร์เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (GMT +8.00)

ปลั้กในประเทศญี่ปุ่น
สิงค์โปร์จะใช้ไฟฟ้า 220-240 โวลต์เหมือนบ้านเรา แต่จะเป็น 3 ขาเหลี่ยม ปลั๊กไฟในสิงค์โปร

 
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ของประเทศสิงคโปร์
 
1. สวนนกจูร่ง ( JURONG BIRD PARK)
เป็นสวนนกขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในพื้นที่รวม 126 ไร่ (202,000 ตารางเมตร) ของตำบลจูร่ง ประเทศสิงคโปร์ ภายใต้แนวคิดการแสดงแบบเปิดกว้างขนาดใหญ่ สวนนกขนาดใหญ่ 4 กรงที่นักท่องเที่ยวเดินชมได้ มีนกจากภูมิภาคต่าง ๆ เช่นเอเชียอาคเนย์ แอฟริกา ออสเตรเลีย และอเมริกาใต้ จุดเด่นของสวนเช่น การแสดงการให้อาหารนกกระทุงใต้น้ำครั้งแรกของโลก ที่สวนนกกระทุง (Pelican Cove), สวนนกแก้วลอรี่ขนาดใหญ่ที่สุด ที่สวนนกลอรี่โลฟ (Lory Loft) น้ำตกที่มนุษย์สร้างขึ้นที่สูงที่สุดของโลกเชียวล่ะคะ และมีศูนย์เก็บรักษาผีเสื้อสกุลเฮลิโคเนีย แห่งแรกของเอเชีย เป็นต้น 
 
2. สวนสัตว์ไนท์ซาฟารี (Night Safari Singapore)
สวนสัตว์สิงคโปร์ไนท์ซาฟารี (Singapore Night Zafari Zoo) หรือ สวนสัตว์กลางคืนสิงคโปร์ เป็นสวนสัตว์ในประเทศสิงคโปร์ สร้างด้วยเงินกว่า 60 ล้านดอร์ลาร์สิงคโปร์ และ ถือว่า ไนท์ซาฟารี แห่งนี้เป็นสวนสัตว์กลางคืนแห่งแรกของโลกเลยทีเดียว สวนสัตว์ไนท์ซาฟารี เริ่มเปิดเมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1994 ภายในพื้นที่ป่าดงดิบ 40 เฮกเตอร ์มีสัตว์ที่ออกหากินตอนกลางคืนมีทั้งหมด 1,200 ตัวโดยประมาณ และ135 สายพันธุ์ ทางสวนสัตว์ได้แบ่งพื้นที่ภายในสวนสัตว์ออกเป็นโซนต่างๆได้แก่ โซนป่าฝนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โซนทุ่งหญ้าสะวันน่าของประเทศแอฟริกา โซนหุบเขาแม่น้ำเนปาล โซนที่ราบกว้างไม่มีต้นไม้ในอเมริกาใต้ และโซนป่าพม่า ภายในสวนสัตว์แห่งนี้ยังมีศูนย์สงวนและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ มีการสาธิตการเพาะพันธุ์สัตว์หายาก เช่น เสือโคร่ง แรดอินเดีย และตัวกินมด เป็นต้น
 
3. ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์( Universal Studios Singapore)
สวนสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ เป็นสวนสนุกในเครือยูนิเวอร์แซล แห่งแรก ที่เปิดใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตั้งอยู่ใกล้ประเทศไทยมากที่สุด และอีกไม่นาน ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ก็จะเปิดที่นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และที่ประเทศเกาหลีใต้ตามลำดับ ซึ่งจะเปิดให้บริการ ในเร็วๆนี้ ก่อนหน้านี้สวนสนุกในเครือยูนิเวอร์แซล ได้ก่อสร้างที่แรกในเอเชียคือประเทศญี่ปุ่นค่ะ นอกจากนั้นแล้วสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร ยังมีโซนต่างๆที่จัดขึ้นอีก 5 โซนค่ะ เช่น เมืองไซไฟ, โซนอียิปต์, โซนนิวยอร์ก, โซนเดอะลอสต์เวิลด์ ที่จำลองฉากจากภาพยนตร์เรื่องจูราสสิคปาร์ค และโซนฮอลลีวู้ด บูเลอวาร์ด นอกจากนี้ยังมีสตูดิโอ สำหรับการแสดงสดที่เกี่ยวข้องกับ การถ่ายทำภาพยนตร์ด้วย ให้ชมอีกด้วยค่ะ 
 
4. เกาะเซ็นโตซ่า (Sentosa) 
เกาะเซ็นโตซ่า (Sentosa) หรือ เกาะมหาสนุก เมื่อก่อนเคยเป็นฐานทัพทางทหาร เมื่อครั้งยังตกเป็นอาณานิคม ของคนอังกฤษ ปืนใหญ่ที่เมื่อก่อนเคยใช้ ก็เป็นจัดแสดงโชว์ที่นี่ คือ ฟอร์ด ซิโลโซ่ (Fort Siloso) ใน ต่อมาทางรัฐบาลได้สร้างขึ้นมาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกค่ะ ภายใรเกาะเซ็นโตซ่ามีขนาด 5 ตารางกิโลเมตร ภายในเกาะถูกจัดให้มีสถาน ที่สำหรับท่องเที่ยวหลายที่ค่ะ สามารถ นั่งรถรางฟรีภายในเกาะเชื่อมต่อไปยังสถานที่เที่ยวค่ะก
 
5. รูปปั้นสิงโตทะเล พ่นน้ำ Merlion สัญลักษณ์ ของประเทศสิงคโปร์
Merlion(เมอร์ไลอ้อน) ถูกสร้างและออกแบบขึ้นเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์เพื่อการท่องเที่ยว ต่อมาได้กลายเป็นเครื่องหมายของเมืองสิงคโปร์ไปโดยปริยายหากใครได้มาเที่ยวสิงคโปร์แล้ว ไมได้ไปถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ละก็ แสดงว่ามาไม่ถึงสิงคโปร์ค่ะ สิงคโปร์ก็คือสิงโตทะเล และสิงโตทะเลก็คือสิงคโปร์ แต่เดิมมีชื่อว่า "สิงกะปุระ(Singapura)" มีความหมายว่า "เมืองสิงโต" หรือ " เกาะสิงโต " ค่ะ สิงโตทะเล (Merlion) ถูกออกแบบขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของคณะกรรมการการท่องเที่ยวของสิงคโปร์ (Singapore Tourism Board - STB) ในปี 1964 รูปปั้นนี้มีหัวเป็นสิงโต ร่างเป็นปลา ยืนอยู่บนยอดคลื่น แต่เดิมรูปปั้นนี้ตั้งอยู่ที่สวนสิงโตทะเล (Merlion Park) ข้างๆสะพานเอสพลาเนด (Esplanade Bridge) แม่สิงโตและลูกสิงโตได้กลายเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยว มีการจัดพิธีติดตั้งสิงโตทะเลในวันที่ 15 กันยายน ค.ศ.1972 โดยมีประธานในพิธีคือนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ ณ เวลาดังกล่าว ซึ่งก็คือ นายลีกวนยู 
 
6. ถนนออร์ชาร์ด ย่านช๊อปปิ่ง(Orchard Road)
ถนนที่ถูกตั้งชื่อขึ้นตามสวนพริกไทยและจันทน์เทศ ที่เรียงรายขนาบกันเป็น แนวทางเดินขึ้นมาตั้งแต่ยุคปี 1840 ตามแนวถนน ออร์ชาด Orchard Road ในอดีตเคยเป็นพื้นที่สำหรับทำการเพาะปลูกพืชสวนโดยเจ้าของที่มีชื่อว่า Scotts, Cairnhill และ Cuppage ในยุคปี 1900 เกิดโรคระบาดไม่ทราบต้นตอคร่าทำลายพืชผลเสียหาย ทำให้เจ้าของต้องอพยพออกไปในเวลาไม่ถึงปี ถูกขุดลอกและขยาย บางแขนงของคลองยังไหลอยู่ข้างใต้ pedestrian mall ด้านหน้าของ “วิสมา อาเทรีย ช็อปปิ้ง เซ็นเตอร์ ในปัจจุบัน ในยุคปี 1970 มีการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ขึ้นตามแนวถนน ไล่จาก C. K. Tangs, Plaza Singapura และโรงแรม The Mandarin Hotel ก่อนจะนำไปสู่การก่อสร้างเอ็นเตอร์เทนเมนท์ คอมเพล็กซ์ และห้าวสรรพสินค้าขึ้นอีกมากมายค่ะ เรื่อยมาจนถึงบรรดาอาคารสูงระฟ้าเรียงรายขนาบสองข้างของเส้นทางที่เคยเป็น ดินโคลนมาก่อน ก่อนจะกลายมาเป็นถนน Orchard Road แหล่งช็อปปิ้งสินค้าชื่อดังของสิงคโปร์ในทุกวันนี้ ว่ากันว่าสำหรับนักช๊อปปิ้ง ถนนออร์ชาดคือสวรรค์เลยทีเดียวค่ะ มีห้างตั้งเรียงรายเป็นสิบๆห้างค่ะ มีทั้ง สองฝั่งถนน หากต้องการช๊อปปิ๊กก็สามารถเริ่มต้นตั้งแต่ 10.00 น.-21.00 น.ค่ะ
 


Earththaitravel.com 2009 - All Rights Reserved
เอิร์ธ แทรเวล แอนด์ ออร์แกนไนซ์เซอร์ 793 ถนนลาซาล แขวง/เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร. 02 361 2955 แฟกซ์ 02 7487330 Email: sale@earththaitravel.com | wattana@earththaitravel.com