พม่า เอิร์ธอยากเล่า FB เอิร์ธ แทรเวล
รางวัลมาตราฐานธุรกิจนำเที่ยว
              
โปรแกรมทัวร์ ทัวร์โปรโมชั่น การชำระเงิน สัมนาดูงาน ภาพจากทริป รู้จักเอิร์ธ ติดต่อเอิร์ธ
 
ญี่ปุ่น 43,500.-
พม่า 17,900.-
จีน 26,900.-
เกาหลี 9,900.-
มัลดีฟส์ 24,800.-
ลาว 17,900.-
ภูเก็ต 5,100.-

 

 
 
บาหลี
พม่า
กัมพูชา
ลาว
มาเลเซีย
ญี่ปุ่น
เกาหลี
อินเดีย
เนเธอร์แลนด์
สวิตเซอร์แลนด์
เวียดนาม
ฮ่องกง
จีน
สิงคโปร์
มัลดีฟส์
ภูฏาน

 
+ ภาคเหนือ
+ ภาคกลาง
+ ภาคตะวันออก     เฉียงเหนือ
+ ภาคตะวันออก
+ ภาคตะวันตก
+ ภาคใต้
 

อัตราแลกเปลี่ยน
ภาษาน่ารู้
สภาพอากาศ
เอิร์ธอยากเล่า
สิ่งต้องรู้ก่อนขึ้นเครื่อง
เอิร์ธอยากเล่า

ฟิลิปปินส์ภาพจากทริป

สถานที่ท่องเที่ยวฟิลิปปินส์

       สวนไรซาล (Rizal Park) ป้อมซานติเอโก (Fort Santiago)
       โอเชี่ยนปาร์ค ทะเลสาบตาอัล
       Boracay Island กรุงมะนิลา
       โบสถ์ซาน อากุสติน (San Agustin) อินทรามูรอส (Intramuros)
       มาคาติ (Makati) ปักซังฮัน (Pagsanjan)
ฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ ดินแดนแห่งเกาะของโลก
ธงชาติของฟิลิปปินส์
ธงชาติของฟิลิปปินส์
ตราสัญลักษณ์ของฟิลิปปินส์
ตราสัญลักษณ์ของฟิลิปปินส์
        ฟิลิปปินส์ (Philippines) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines) ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งเป็นประเทศที่ประกอบด้วยเกาะจำนวน 7,107 เกาะ ห่างจากเอเชียแผ่นดินใหญ่ทางตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 100 กม.และมีลักษณะพิเศษคือเป็นประเทศเพียงหนึ่งเดียวที่มีพรมแดนทางทะเลที่ติดต่อระหว่างกันยาวมากที่สุดในโลก นิวสเปน และสหรัฐอเมริกาได้ครองฟิลิปปินส์เป็นอาณานิคมเป็นเวลา 4 ศตวรรษ และเป็นสองอิทธิพลใหญ่ที่สุดต่อวัฒนธรรมของฟิลิปปินส์

แผนที่ประเทศฟิลิปปินส์


ลักษณะภูมิประเทศฟิลิปปินส์
       ฟิลิปปินส์ มีพื้นที่298,170 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 3 ใน 5 ของประเทศไทย) นอกจากมีเกาะมากถึงจำนวน 7,107 เกาะแล้ว หมู่เกาะเหล่านี้ยังเป็นหมู่เกาะของเทือกเขาหินใหม่ พื้นที่ทุกเกาะมีภูเขาเป็นแกนกลาง มีที่ราบอยู่น้อย เป็นที่ราบแคบ ๆ ที่ราบสำคัญ คือ ที่ราบตอนกลางของเกาะลูซอน ซึ่งเรียกว่า ที่ราบมะนิลา เป็นที่ราบที่ใหญ่ที่สุด

  • ทิศตะวันตกและทิศเหนือติดกับทะเลจีนใต้
  • ทิศตะวันออกและทิศใต้ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก
  • อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 1,800 กิโลเมตร
   

ลักษณะภูมิอากาศฟิลิปปินส์
      มรสุมเขตร้อน ได้รับความชุ่มชื้นจากลมมรสุมทั้ง 2 ฤดู ได้รับฝนจากลมพายุไต้ฝุ่น และดีเปรสชั่น บริเวณที่ฝนตกมากที่สุด คือ เมืองบาเกียว เป็นเมืองที่ฝนตกมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วัฒนธรรมฟิลิปปินส์
ฟิลิปปินส์เป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของตะวันตกก่อนจะได้มีโอกาสพัฒนาวัฒนธรรมของตัวเอง วัฒนธรรมฟิลิปปินส์จะมีส่วนคล้ายกับประเทศในละตินอเมริกา ประชาชนแบ่งออกเป็นชุมนุมชนทางเชื้อชาติและภาษาที่แตกต่างกัน

เงินเปโซ การเมืองการปกครอง
ฟิลิปปินส์แบ่งออกเป็น 17 เขต (regions) ซึ่งทุกจังหวัดได้ถูกจัดอยู่ใน 16 เขตเพื่อความสะดวกในการปกครอง ยกเว้นเขตนครหลวง (National Capital Region) ที่แบ่งออกเป็นเขตพิเศษ 4 แห่ง มีการปกครองตามหลักการแล้ว เป็นรัฐที่ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ทางอานาจของผู้ที่ต้องการเข้ามามีอานาจ ขาดระบบราชการที่เข้มแข็ง แต่ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากภายนอกอย่างในกรณีประเทศฟิลิปปินส์ที่ได้รับการช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกา การทำความเข้าใจจุดเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สาคัญจนนำฟิลิปปินส์มาสู่การเมืองที่ไร้ประสิทธิภาพเป็นการเมืองแบบปิตาธิปไตยอย่างในปัจจุบัน อาจเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจการเมือง
สกุลเงินของฟิลิปปินส์
เปโซ (Peso : PHP) เป็นสกุลเงินที่ใช้ในประเทศฟิลิปปินส์ (PH, PHL) สัญลักษณ์สำหรับ PHP สามารถเขียนได้ P, และ ₱. สัญลักษณ์ โดย 1 ดอลลาร์สหรัฐแลกได้ประมาณ 42.75 เปโซ่ 0.7463 บาท = 1 เปโซฟิลิปปินส์

ที่มารูปภาพ : http://www.ceted.org/tutorceted/money.html

ศาสนาในฟิลิปปินส์
ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกอันดับ 4 ของโลก นิกายโปรเตสแตนต์อันดับ 13 ของโลก ศาสนาอิสลามอันดับที่ 40 ของโลก ศาสนาฮินดูอันดับที่ 7 ของโลก และพระพุทธศาสนาอันดับที่ 17 ของโลก โดย ร้อยละ 92.5 ของชาวฟิลิปปินส์ทั้งหมดนับถือศาสนาคริสต์ โดยร้อยละ 83 นับถือนิกายโรมันคาทอลิก และร้อยละ 9 เป็นนิกายโปรเตสแตนต์

ภาษาในฟิลิปปินส์
ฟิลิปปินส์ มีภาษาประจำชาติคือ ภาษา ตากาล็อก นอกจากนี้ยังมีการใช้ภาษามากกว่า 170 ภาษา โดยส่วนมากเกือบทั้งหมดนั้นเป็นตระกูลภาษาย่อยมาลาโย-โปลินีเซียนตะวันตก แต่ในปี พ.ศ. 2530 รัฐธรรมนูญได้ระบุให้ภาษาฟิลิปีโนและภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ ส่วนภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ที่ใช้กันมากในประเทศฟิลิปปินส์มีทั้งหมด 8 ภาษา ได้แก่ ภาษาสเปน ภาษาจีนฮกเกี้ยน ภาษาจีนแต้จิ๋ว ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาซินด์ ภาษาปัญจาบ ภาษาเกาหลี และภาษาอาหรับ

รหัสประเทศฟิลิปปินส์
63 (รหัสสำหรับโทรทางไกลระหว่างประเทศของญี่ปุ่น)

เวลาท้องถิ่นฟิลิปปินส์
เวลาใน ฟิลิปปินส์ เร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง

ปลั้กในประเทศฟิลิปปินส์
ฟิลิปปินส์ใช้กระแสไฟฟ้า 220 โวลต์ ปลั๊กไฟโดยทั่วไปจะเป็นแบบสองขา

 
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ของประเทศฟิลิปปินส์
 
1. สวนไรซาล (Rizal Park)
สวนไรซาล (Rizal Park) หรือเรียกอีกชื่อว่า ลูเนต้า (Luneta) เป็นสวนหย่อมขนาดใหญ่ของกรุงมะนิลา และภายในสวนยังเป็นที่ตั้งอนุสาวรีย์ของ โฮเซ ริซัล (Jose Rizal) ซึ่งเป็นผู้นำในการปลดแอกฟิลิปปินส์จากสเปนในช่วงปี คศ.1896-1898 และในบริเวณเดียวกันก็เป็นจุดที่ฟิลิปปินส์ประกาศอิสรภาพเหนือสหรัฐอเมริกา ในปี คศ.1941 และอนุสาวรีย์นี้ยังมีความสำคัญในฐานะเป็นหลักกิโลเมตรสำหรับนับระยะถนนทุกสายบนเกาะลูซอนอันใหญ่โตที่สุดของฟิลิปปินส์อีกด้วย
 
2. ป้อมซานติเอโก (Fort Santiago)
ป้อมซานติเอโก (Fort Santiago) ซึ่งเป็นด่านแรกที่ป้องกันการโจมตีจากข้าศึก ที่เข้ามาทางปากแม่น้ำปาซิก จากอ่าวมะนิลา ป้อมแห่งนี้ถูกทำลายจากการโจมตีของกองทัพสหรัฐ ต่อมาได้บูรณะซ่อมแซมเพื่อให้เป็น "ปูชนียสถานแห่งเสรีภาพ " (Shrine of Freedom) บริเวณรอบป้อมมีสวนหย่อม รายล้อมโดยมีรถม้าให้บริการ พาชมรอบบริเวณ บริเวณดังกล่าว ยังมีสถานที่คุมขังนักโทษ ที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำปากแม่น้ำปาซิก และส่วนหนึ่งของป้อมนี้ ถูกทำเป็นสนามกอล์ฟอย่างสวยงาม
 
3. โบสถ์ซาน อากุสติน (San Agustin)
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบสเปน ตั้งอยู่ติดกับโบสถ์เก่าแก่ที่สุดของฟิลิปปินส์ ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงของสะสมซึ่งเป็นทรัพย์สมบัติของศิลปะในยุคอาณานิคมของสเปน โบสถ์ซานอากุสตินเป็นสิ่งปลูกสร้างหนึ่งเดียวภายในอินทรามูรอสที่ไม่ถูกระเบิดทำลายในสงครามโลกครั้งที่ 2 ทั้งตัวโบสถ์และพิพิธภัณฑ์ถือว่าเป็นสถานที่พิเศษทางประวัติศาสตร์ อาคารทั้งสองชั้นตกแต่งด้วยเครื่องประดับทองและเงินที่งดงามตระการตา และถือเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความมั่งคั่งของฟิลิปปินส์ในช่วงของยุคอาณานิคมสเปน
 
4. อินทรามูรอส (Intramuros)
อินทรามูรอส ตั้งอยู่ ณ ริมแม่น้ำฟาร์ซิกไรซัล (Rizal Park) ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ.1571 โดยกลุ่มชาวสเปนที่มีผู้นำในการก่อสร้างคือ Miguel Lopez de Legazpi เพื่อป้องกันการรุกรานจากกลุ่มโจรสลัด อินทรามูรอส เคยถูกเปลี่ยนมือไปสู่การดูแลของอังกฤษในช่วงปีค.ศ.1762 ก่อนที่สเปนจะตีคืนมาได้ใน 2 ปีถัดมา และ อินทรามูรอส ก็ถูกเปลี่ยนมืออีกครั้งไปสู่สหรัฐอเมริกาในปีค.ศ.1898 ก่อนที่จะถูกญี่ปุ่นเข้าทำลายและยืดครองในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
 
5. มาคาติ (Makati)
ถือเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดของมะนิลา เพราะตั้งอยู่ ณ จุดกึ่งกลางของย่านธุรกิจชั้นนำ ทั้งยังรายรอบด้วยโรงแรมหลายระดับมากมาย รวมทั้งยังเป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าใหญ่ ๆ หลายแห่ง ภายในตลาดกลางมากาติมิให้เลือกช้อปทั้งสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึก รวมถึงสินค้าแบรนด์เนมสุดหรู
 
6. ปักซังฮัน (Pagsanjan)
ปักซังฮัน ซึ่งเป็นแหล่งล่องแก่งชั้นยอด นักท่องเที่ยวส่วนมากจะมาเปลี่ยนชุดเพื่อว่ายน้ำ หรือกางเกงขาสั้น เล่นน้ำตกปักซังฮัน แล้วทวนน้ำขึ้นไปกับเรือ ซึ่งท่านจะเพลิดเพลินกับการผจญภัยกับการนั่งเรือทวนน้ำ เรือบันกา ซึ่งบ่อยครั้ง อาจจะเกยตื้น หรือติดแก่งจนทำให้คนเรือต้องลงมาผลักหรือยกเรือเพื่อไปชมน้ำตก พร้อมทั้งได้ชื่นชมความสดชื่นของน้ำที่ไหลผ่าน ชมความสวยงามของธรรมชาติ ที่สรรค์สร้างได้อย่างลงตัว
 
7. โอเชี่ยนปาร์ค
โอเชี่ยนปาร์ค เป็นโอเชี่ยนปาร์คขนาดใหญ่ที่ด้านในจะได้สัมผัสถึงความเป็นอยู่อาศัยของสัตว์ทะเลนานาชนิดหลากหลายสายพันธุ์ มีปลามากมายให้ได้ชมอย่างตื่นตา ตื่นใจ มีสัตว์น้ำแปลกๆ ที่หาชมได้ยาก รวมถึงมีแนวปะการังเทียมที่จัดแสดงไว้ได้อย่างเหมือนจริงและ ภายในโอเชี่ยนปาร์คมีจุดเด่นที่น่าสนใจอยู่ตรงที่มีทางเดินยาวกว่า 25 เมตร คล้ายกับที่สยามโอเชี่ยนเวิร์ด ในห้างสยามพารากอนของบ้านเรา ซึ่งภายในอุโมงค์นี้มีปลาจำนวนมากมายแหวกว่ายไปมาให้ได้ชมกันแบบใกล้ๆ ไม่ว่าจะเป็นปลาฉลาม ปลากระเบน ต่างๆ อีกด้วย
 
8. ทะเลสาบตาอัล
ทะเลสาบชื่อ ตาอัล ซึ่งมีภูเขาไฟอยู่กลางทะเลสาบด้วย บนภูเขานี้มีชุมชนที่อยู่อาศัย บ้านพักตากอากาศ และร้านอาหารหลายร้าน อากาศเย็นสบาย วิวสวย ทางตอนบนของมะนิลา มีสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นที่นิยมมากอยู่แห่งหนึ่งเรียกว่า ทะไกไต ที่นั่นมีทะเลสาบขนาดใหญ่ มีเทือกเขาล้อมรอบ ในทะเลสาบก็มีเกาะเล็กๆสองสามเกาะ และที่สำคัญที่สุดคือมีภูเขาไฟเล็กที่สุดและอันตรายที่สุดชื่อว่า TAAL VOLCANO ภูเขาไฟนี้ยังไม่ดับสนิท เพราะฉะนั้นจึงมีโอกาสระเบิดขึ้นมาได้ทุกเมื่อ นี่แหละอาจเรียกได้ว่าเป็นเสน่ห์แบบสวยประหารของภูเขาไฟลูก


Earththaitravel.com 2009 - All Rights Reserved
เอิร์ธ แทรเวล แอนด์ ออร์แกนไนซ์เซอร์ 793 ถนนลาซาล แขวง/เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร. 02 361 2955 แฟกซ์ 02 7487330 Email: sale@earththaitravel.com | wattana@earththaitravel.com