พม่า เอิร์ธอยากเล่า FB เอิร์ธ แทรเวล
รางวัลมาตราฐานธุรกิจนำเที่ยว
              
โปรแกรมทัวร์ ทัวร์โปรโมชั่น การชำระเงิน สัมนาดูงาน ภาพจากทริป รู้จักเอิร์ธ ติดต่อเอิร์ธ
 
ญี่ปุ่น 43,500.-
พม่า 17,900.-
จีน 26,900.-
เกาหลี 9,900.-
มัลดีฟส์ 24,800.-
ลาว 17,900.-
ภูเก็ต 5,100.-

 

 
 
บาหลี
พม่า
กัมพูชา
ลาว
มาเลเซีย
ญี่ปุ่น
เกาหลี
อินเดีย
เนเธอร์แลนด์
สวิตเซอร์แลนด์
เวียดนาม
ฮ่องกง
จีน
สิงคโปร์
มัลดีฟส์
ภูฏาน

 
+ ภาคเหนือ
+ ภาคกลาง
+ ภาคตะวันออก     เฉียงเหนือ
+ ภาคตะวันออก
+ ภาคตะวันตก
+ ภาคใต้
 

อัตราแลกเปลี่ยน
ภาษาน่ารู้
สภาพอากาศ
เอิร์ธอยากเล่า
สิ่งต้องรู้ก่อนขึ้นเครื่อง
เอิร์ธอยากเล่า

พม่าทัวร์พม่า (3วัน2คืน) ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน ร่วมถวายเทียนเข้าพรรษา (MYA1601)
พม่า

พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – พระราชวังบุเรงนอง - พระมหาเจดีย์ชเวมอดอว์ หรือ พระธาตุมุเตา – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – เจดีย์ไจ๊ปุ่น – ย่างกุ้ง – ไหว้ 9 พระใหญ่ – มหาเจดีย์ชเวดากอง

ราคา 17,900 บาท Promotion

*** พัก 5 ดาว ***

ทัวร์พม่า (4วัน 3คืน) สักการะ 3 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ มหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา พระธาตุอินทร์แขวน ()
พม่า

ย่างกุ้ง - หงสาวดี - วัดไจ๊ปุ่น - พระนอนชเวตาเลียว - พระธาตุมุเตา - วังบุเรงนอง - พระธาตุอินทร์แขวน - เจดีโบดาทาวน์ - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตจี - มหาเจดีย์ชเวดากอง ไหว้พระใหญ่ - สิเรียม - เจดีย์กลางน้ำ - ตลาดสก็อต - เจดีย์กะบาเอ - วัดพระหินอ่อน - ปางช้างเผือก

ราคา 18,900 บาท New_02

*** พิเศษ!! ไหว้ 9 พระใหญ่ ขอพรเทพทันใจ ***

ทัวร์พม่า (4วัน 3คืน) มัณฑะเลย์ พระมหามุนี เจดีย์ชเวสิกอง ทะเลเจดีย์ พุกาม (MYA1401)
พม่า

ร่วมพิธีล้างพระพักต์ พระมหามุนี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจาะลึกอดีตเมืองหลวงเก่า อมรปุระ มัณฑะเลย์ ชมเจดีย์ใหญ่เมืองสกาย เจดีย์ชเวสิกอง ทะเลเจดีย์ แห่งเมืองพุกาม

ราคา 26,500 บาท Promotion

*** กรุ๊ป VIP ร่วมพิธีล้างพระพักต์ พระมหามุนี ***

ภาพจากทริป

สถานที่ท่องเที่ยวพม่า

       พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง พระราชวังบุเรงนอง
       พระมหามัยมุนี พระราชวังมัณฑะเลย์
       พระธาตุอินทร์แขวน มัณฑะเลย์
       พระมหาธาตุเจดีย์ชเวสิกอง ย่างกุ้ง
       พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ (พระธาตุมุเตา) ทะเลเจดีย์พุกาม
       เทพทันใจ (นัตโบโบยี) พุกาม
       เทพกระซิบ (อะมาดอว์เมี๊ยะ) ยะไข่
       ทะเลสาบอินเล เมืองสิเรียม
       หงสาวดี  
พม่า พม่า ดินแดนแห่งศรัทธา ตระการตาทะเลเจดีย์
ธงชาติพม่า
ธงชาติของพม่า
ตราแผ่นดินของพม่า
ตราสัญลักษณ์ของพม่า
        สหภาพพม่า (Union of Myanmar) เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีลักษณะพิเศษคือ เป็นเพียงประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีพรมแดนทางแผ่นดินติดต่อกับสองประเทศ ซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ของโลก ได้แก่ จีน และอินเดีย แต่เดิมชาวตะวันตกเรียกประเทศนี้ว่า Burma จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2532 พม่าได้เปลี่ยนชื่อประเทศเป็น Myanmar ชื่อใหม่นี้เป็นที่ยอมรับจากองค์การสหประชาชาติ แต่บางชาติ เช่น สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร ไม่ยอมรับการเปลี่ยนชื่อนี้ เนื่องจากไม่ยอมรับรัฐบาลทหารที่เป็นผู้เปลี่ยนชื่อ ปัจจุบันหลายคนใช้คำว่า Myanmarซึ่งมาจากชื่อประเทศในภาษาพม่าว่า Myanma Naingngandaw ไม่ว่าจะมีความเห็นเกี่ยวกับรัฐบาลทหารอย่างไรก็ตามคำว่าเมียนมาร์เป็นการทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษว่า Myanmar แต่ความจริงแล้ว ชาวพม่าเรียกชื่อประเทศตนเองว่า มยะหม่า

แผนที่ประเทศพม่า


ลักษณะภูมิประเทศพม่า
        ประเทศพม่าตั้งอยู่ที่ละติจูดที่ 28 องศา 30 ลิปดา ถึง 10 องศา 20 ลิปดาเหนือ ภูมิประเทศตั้งอยู่ตามแนวอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามันทำให้มีชายฝั่งทะเลยาวถึง 2,000 ไมล์ และมีหาดที่สวยงามเก่าแก่บริสุทธิ์อยู่หลายแห่ง พม่ามีชายแดนด้านตะวันตกเฉียงเหนือติดกับบังคลาเทศและอินเดีย และทางตะวันออกเฉียงเหนือติดกับธิเบตและจีน ส่วนทางตะวันออกติดกับลาว และทางตอนใต้ติดกับไทย รูปพรรณสัณฐานเหมือนกับว่าวที่มีหางยาวล้อมรอบเกือกม้าขนาดใหญ่คือแนวเทือกเขามหึมา และภูเขาที่อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้ มียอดเขาสูงอยู่มากมายตามแนวเทือกเขาของพม่า และมีหลายยอดที่สูงเกินกว่า 10,000 ฟุต ตามแนวชายแดนหิมาลัยทางเหนือของพม่าที่ติดกับธิเบตเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ "ฮากากาโบ ราซี" 19,314 ฟุต ต่ำลงมาจากแนวเขาเหล่านี้เป็นที่ราบกว้างใหญ่ภายในประเทศพม่า รวมทั้งเขตแห้งแล้งกินอาณาเขตกว้างตอนกลางของพม่า และยังมีที่ราบลุ่มบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิระวดีที่อุดมสมบูรณ์ทอดยาวลงไปทางตอนใต้ เป็นนาข้าวกว้างใหญ่ราวกับไม่มีที่สิ้นสุดภาคเหนือ – เทือกเขาปัตไก เป็นพรมแดนระหว่างพม่าและอินเดีย

ภาคตะวันตก : เทือกเขาอาระกันโยมากั้นเป็นแนวยาว
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : เป็นที่ราบสูงชาน
ภาคใต้ : มีทิวเขาตะนาวศรีกั้นระหว่างไทยกับพม่า
ภาคกลาง : เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำอิรวดี
   

ลักษณะภูมิอากาศ
มรสุมเมืองร้อน ด้านหน้าภูเขาอาระกันโยมา ฝนตกชุกมาก ภาคกลางตอนบนแห้งแล้งมาก เพราะมีภูเขากั้นกำบัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศค่อนข้างเย็น และค่อนข้างแห้งแล้ง

สภาพอากาศพม่าช่วงเหมาะสมในการเดินทาง
ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเดินทางมาท่องเที่ยวมากที่สุดคือช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 21-28 องศาเซลเซียส

วัฒธรรมพม่า

วัฒนธรรมพม่า
พม่าได้รับอิทธิพลทั้งจากจีน อินเดีย และไทยมาช้านาน ดังสะท้อนให้เห็นในด้านภาษา ดนตรี และอาหาร สำหรับศิลปะของพม่านั้นได้รับอิทธิพลจากวรรณคดีและพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทมาตั้งแต่ครั้งโบราณ ในปัจจุบันนี้วัฒนธรรมพม่ายังได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมากขึ้น ซึ่งเห็นได้ชัดจากเขตชนบทของประเทศ ด้านการแต่งกาย ชาวพม่าทั้งหญิงและชายนิยมนุ่งโสร่ง เรียกว่า ลองยี ส่วนการแต่งกายแบบโบราณเรียกว่า ลุนตยาอชิกจำนวนประชากรประมาณ 50.51 ล้านคน ความหนาแน่นโดยเฉลี่ย 61 คน/ตารางกิโลเมตร พม่ามีประชากรหลายเชื้อชาติ จึงเกิดเป็นปัญหาชนกลุ่มน้อย มีชาติพันธุ์พม่า 63% ไทยใหญ่ 16% มอญ 5% ยะไข่ 5% กะเหรี่ยง 3.5% คะฉิ่น 3% ไทย 3% ชิน 1%

สกุลเงินของพม่า
พม่ามีสกุลเงินอย่างเป็นทางการคือ เงินจ๊าด แต่บางครั้งมีการใช้เงิน FEC (Foreign Exchange Certificate) ที่เรียกกันว่าเงินผูกขาดหรือเงินนักท่องเที่ยว มีค่าเทียบเท่ากับดอลล่าร์สหรัฐ 1 ดอลล่าร์สหรัฐสามารถแลกได้ประมาณ 6 จ๊าด
ศาสนาในพม่า
ประชาชนชาวพม่าส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยชาวพม่าให้ความสำคัญและศรัทธาพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก จากการสร้างวัดและเจดีย์ตามสถานที่ต่างๆมากมาย เพื่อให้ชาวพม่าทุกคนได้สักการะและทำบุญ โดยการขอพรของชาวพม่า จะมีการกล่าวว่า "ชาตินี้ขอให้มีเงินทำบุญตลอดไป " ในการขอพรแต่ละครั้ง ซึ่งสิ่งนี้เป็นการบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองและการศรัทธาพระพุทธศาสนาของชาวพม่าอย่างแท้จริง

รหัสประเทศพม่า
95 (รหัสสำหรับโทรทางไกลระหว่างประเทศของพม่า)

เวลาท้องถิ่นพม่า
เวลาท้องถิ่นของประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที

ปลั๊กไฟที่สามารถใช้ในพม่า
สามารถใช้ปลั๊กไฟของประเทศไทยได้

วีซ่าพม่า
ท่านที่จะเดินทางเข้าประเทศพม่า ต้องขอวีซ่าก่อนการเดินทาง (เอิร์ธ แทรเวล มีบริการขอวีซ่าพม่าให้)

ไหว้9พระใหญ่ การไหว้ 9 พระใหญ่
การไหว้ 9 พระใหญ่คือการไหว้พระ ทั้ง 9 องค์ ไม่ใช่การไหว้ 9 วัด ซึ่งพระทั้ง 9 องค์ล้วนศักดิ์สิทธิ์ มีความยิ่งใหญ่ และเป็นที่เคารพศรัทธา ซึ่งชาวพม่ามีความเชื่อว่าการไหว้ครบ 9 องค์ จะสามารถเพิ่มบุญบารมี มีชื่อเสียงและยิ่งใหญ่ (สำหรับโปรแกรมการไหว้ 9 พระใหญ่ของชาวพม่า มีจัดเฉพาะเอิร์ธ แทรเวล เท่านั้น)
 
สักการะ 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของประเทศพม่า
มหาเจดีย์ชเวดากอง
1. มหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda)
ตั้งอยู่ที่เมืองย่างกุ้ง เป็นพระมหาเจดีย์ทองคำที่งดงาม คู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าเป็นพุทธสถานศักดิ์สิทธิ์ ที่บรรจุพระเกศาธาตุ รวม 8 เส้น ของพระพุทธเจ้า มีประวัติตำนานเก่าแก่กว่า 2,000 ปี ซึ่งมีความสูงประมาณ 109 เมตร ยอดพระธาตุมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่ รอบฐานพระมหาเจดีย์ประมาณ 473 เมตรห่อหุ้มทองคำหนักยี่สิบสามตัน และรายล้อมไปด้วยเจดีย์องค์เล็กๆ อีกร้อยองค์ มีซุ้มประตูสี่ด้าน ยอดฉัตรองค์พระมหาเจดีย์ประกอบด้วยเพชร พลอยมากมาย จำนวน 5,428เม็ด อดีตเป็นที่ศูนย์กลางแห่งจิตวิญญาณของชาวพม่า และยังเป็นนั่งสมาธิ อธิษฐานขอพร ศักดิ์สิทธิ์ของบุเรงนองอีกด้วย
พระธาตุมุเตา
2. พระมหาเจดีย์ชเวมอดอว์ หรือ พระธาตุมุเตา (Shwemawdaw Pagoda)
ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยมอญเรืองอำนาจ และได้รับการบูรณะโดยพระเจ้าบุเรงนอง เพื่อเสริมบารมีอันถือว่าเป็นพระเจดีย์ที่สูงที่สุดในประเทศพม่า มีความสำคัญในประวัติศาสตร์มอญและพม่า และเป็นสัญลักษณ์ยืนยันความเจริญรุ่งเรืองของกรุงหงสาวดี มีอายุเก่าแก่กว่า 1,200 ปี เจดีย์มีขนาดสูงถึง 114 เมตร พระธาตุมุเตาเป็นมหาสถูปบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ที่สำคัญที่สุดของชาวมอญ
พระธาตุอินทร์แขวน
3. พระธาตุอินทร์แขวน หรือ ไจ้ทีโย (Kyaikhtiyo)
ตั้งอยู่ที่รัฐมอญ ไจ้ทีโย แปลว่า ก้อนหินทอง คนไทยรู้จักในชื่อ พระธาตุอินทร์แขวน (เป็นพระธาตุประจำปีจอ)ที่มีขนาดสูงประมาณ 5.5 เมตร สีทองอร่าม ตั้งอยู่บนยอดผา หวาดเสียวว่าจะกลิ้งตกลงไปยังก้นหุบเขา แต่ชาวพม่ายืนยันว่าไม่มีทางกลิ้งตกแน่นอน เพราะไม่ใช่ก้อนหินทองธรรมดาทั่วไป แต่ภายในบรรจุพระเกศาธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่ ฤๅษีติสสะ ได้รับจากพระพุทธเจ้า บริเวณทางขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน ยังมีที่สักการะขอพรเกี่ยวกับ โรคภัยไข้เจ็บ และความรักอีกด้วย
พระมหามัยมุนี
4. พระมหามัยมุนี (Mahamyatmuni Buddha)
ตั้งอยู่ภายในวัดมหามุนี เมืองมัณฑะเลย์ องค์พระเป็นสีทองอร่าม มหามัยมุนี แปลว่า ผู้รู้อันประเสริฐ ชาวพม่าเชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีชีวิต เพราะด้วยเหตุที่ได้รับประทานพร ทำให้มีประเพณีล้างพระพักต์พระมหามัยมุนี ซึ่งจะล้างพระพักต์ทุกเช้า นากจากนี้ยังเปิดให้ชาวพม่าและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมพิธีนี้ เพื่อเป็นมงคลชีวิตอีกด้วย
พระมหาธาตุเจดีย์ชเวสิกอง
5. พระมหาธาตุเจดีย์ชเวสิกอง (Shwezigon Pagoda)
ตั้งอยู่เมืองพุกาม พระมหาธาตุเจดีย์ชเวสิกอง เป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำพื้นผิวภายนอกถูกปิดด้วยทองคำเปลว มีความสูงราว 53 เมตร และยังเป็นเจดีย์ทองแห่งชัยชนะที่พม่ามีเหนือมอญ สร้างโดยพระเจ้าอะนอรธา วีรกษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรพุกามอันยิ่งใหญ่ นอกจากนี้พระมหาธาตุชเวสิกองมีความอัศจรรย์ 9 ประการอีกด้วย
พม่า
Earth Trip เตรียมตัวก่อนเดินทางเที่ยวประเทศพม่า
1. การแต่งกายในการเที่ยวศาสนสถานที่พม่า ห้ามสวมกางเกงขาสั้นและกระโปงสั้น ควรสวมกางเกงขายาว และต้องถอดหมวก ถอดแว่นตา ถอดรองเท้าและถุงเท้า ก่อนเข้าสถานที่ทุกแห่ง ทั้งชาวพม่าและนักท่องเที่ยว
2. อาหารในประเทศพม่า ส่วนใหญ่เป็นอาหารแบบจีนและไทยภาคกลาง หากท่านทานอาหารมังสวิรัติ หรือ อาหารเจ ต้องแจ้งบริษัททัวร์
3. โรงแรมที่พัก เป็นโรงแรมห้าดาว ที่มีบริการความสะดวกมากมาย ทั้งอินเตอร์เน็ต ตู้เย็น ทีวี น้ำอุ่น บางโรงแรมรับสัญญาณช่องประเทศไทยด้วย
4. เงินสด ประเทศพม่าใช้สกุลเงินจ๊าด ซึ่ง 1 บาทไทย เท่ากับประมาณ 23-25 จ๊าด
5. การถ่ายรูป สำหรับท่านที่นำกล้องถ่ายรูปและกล้องวีดีโอ บางสถานที่ต้องเสียธรรมเนียม ถ่ายรูปเฉพาะจุดที่ได้รับอนุญาต ห้ามถ่ายรูปทหารหรือเจ้าหน้าที่ ที่กำลังปฏิบัติงาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเท่านั้น
6. การไหว้พระ ท่านสามารถจัดเตรียม ธูป เทียนหอม และทองคำเปลว เพื่อนำไปไหว้พระได้


Earththaitravel.com 2009 - All Rights Reserved
เอิร์ธ แทรเวล แอนด์ ออร์แกนไนซ์เซอร์ 793 ถนนลาซาล แขวง/เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร. 02 361 2955 แฟกซ์ 02 7487330 Email: sale@earththaitravel.com | wattana@earththaitravel.com