โลโก้เอิร์ธ แทรเวล

Save Earth = Save World

       ตอนเช้าอากาศเย็น  พอตอนเที่ยงร้อนจัด  ตอนเย็นกลับฝนตก...
อ่านต่อ..